استیم

کارت های ترید استیم فقط صرفا برای لول آپ کردن اکانت استیم و تبدیل به جم کاربرد داره. برای این منظور تمامی کارت های یک بازی رو باید داشته باشید و کرافت کنید.

موقتاً آیتمی جهت فروش وجود نداره. لطفاً بعداً مراجعه نمایید.